CÔNG TY DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP - THE GREEN HOUSE VIỆT NAM
Vệ Sinh Công Nghiệp - Công Ty Dịch Vụ Vệ Sinh The Green House

I. CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

  • Nhân viên vệ sinh, tạp vụ của The Green House được tuyển chọn và đào tạo kỹ lưỡng theo tiêu chuẩn chất lượng. Có nhân thân tốt được xác nhận bởi chính quyền.
  • Bảo hành toàn bộ ca làm nếu ca làm bị đánh giá 1-2 ☆
  • Giám sát kiểm tra định kỳ 1 lần/tuần với những hợp đồng định kỳ từ 3 tháng trở lên.

II. ỔN ĐỊNH NHÂN VIÊN TẠP VỤ VĂN PHÒNG, TÒA NHÀ

  • Giữ Nhân viên tạp vụ cố định làm tại tòa nhà, trụ sở của Quý khách. Chỉ thay đổi khi Nhân viên nghỉ do ốm. Có lý do cá nhân, chuyển đổi vị trí công việc.
  • Để đảm bảo việc này, Quý khách vui lòng xác nhận và thanh toán hợp đồng gia hạn trước 30 ngày. So với thời điểm hợp đồng hiện tại kết thúc. Tránh trường hợp Khách hàng khác chọn mất nhân viên tạp vụ, vệ sinh.
  • Đảm bảo có nhân viên tạp vụ, vệ sinh thay thế. Luôn có nhân viên thay thế khi nhân viên hiện tại nghỉ việc. Thời gian chờ tối đa: 7 ngày.
  • Số lần đổi nhân viên tạp vụ, vệ sinh mới trong suốt thời gian hợp đồng. 2 lần (với hợp đồng 6 tháng) và 3 lần (với hợp đồng 12 tháng).
Dịch vụ vệ sinh văn phòng - Công ty vệ sinh công nghiệp The Green House
Cam Kết Khách Hv - Công Ty Vệ Sinh Công Nghiệp The Green House Việt Nam

III.  BẢO HIỂM VÀ ĐỀN BÙ TÀI SẢN

  • Bảo hiểm hỏng và đổ vỡ. Theo Quy tắc Bảo hiểm của Bảo Việt trong trường hợp nhân viên làm hư hỏng. Vỡ đồ của Khách hàng.
  • Đền bù tài sản mất cắp. Trong trường hợp có xác nhận bằng văn bản của cơ quan chức năng. Về việc nhân viên lấy trộm đồ của Khách hàng. The Green House sẽ có đền bù tối đa 2 triệu (với hợp đồng 6 tháng).  Và tối đa 3 triệu đồng (với hợp đồng 12 tháng).